Povolenie na prístrešok Carporty - ako je to skutočne

Prístrešok Carporty DO 25m2 ZASTAVENIE PLOCHY

Prístrešok do 25m2 zastavanej plochy nevyžaduje podľa § 103 ods 1) a stavebného zákona 183/2006 Z. z. stavebné povolenie ani ohlásenie. Povoľuje sa v režime územného súhlasu podľa § 96 ods 2) a zákona 183/2006 Z. z. Formulár „Oznámenie o zámere na vydanie územného súhlasu" je prílohou č 9 k vyhláške č 503/2006.


K oznámeniu sa priloží:

  • výpis o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností
  • katastrálnej situácie s označenou dotknutou parcelou
  • situácia sa zakreslenou garáží okótovaný od hraníc pozemku a budov
  • podpisy susedov na situáciu
  • grafické prílohy v 2 (prípadne 3) vyhotoveniach *
  • prípadne ďalšie doklady podľa požiadavky stavebného úradu*

Grafické prílohy k oznámeniu upresňuje vyhláška č 503/2006 Z. z. nasledovne:"Jednoduchý technický popis projektu s príslušnými výkresu podľa jeho charakteru najmä pôdorysy rozhodujúcich podlaží a pohľadov."


Záver: Zákon ani vykonávacie vyhlášky nepožadujú. aby prílohou žiadosti o "Oznámenie ...." bola projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným projektantom. Postačuje prospekt výrobcu alebo dodávateľa, kde je zakreslený pôdorys, pohľady na fasády a technický popis. Elektroinštalácia sa nepredkladá.


Formuláre NA STIAHNUTIE TU:

Prístrešok Carporty NAD 25 m2 Zastavaná plocha

Pžístřešek cez 25m2 zastavanej plochy vyžaduje podľa § 103 ods 1) a stavebného zákona 183/2006 Z. z. rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie) a stavebné povolenie, stavebný úrad môže obe konania vykonať ako zlúčené. Formulár žiadosti o stavebné povolenie je prílohou č 2 k vyhláške č 526/2006 Z. z. Zoznam príloh je uvedený v časti B formulára, kde je okrem iného uvedené taxatívne: projektová dokumentácia stavby. Rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je podrobne uvedený v prílohe č.1 k vyhláške č 499/2006Sb.


Záver:

Na každý prístrešok Carporty s konkrétnymi rozmery musia byť vypracovaná autorizovaným projektantom individuálne projektová dokumentácia v rozsahu podľa vyhlášky vrátane situácie jej umiestnenie. Túto dokumentáciu operatívne dodávame klientom po podpise záväznej objednávky. Každý projekt je autorizovaný autorizovaným projektantom a jedná sa o originál. Cena za vyhotovenie projektu je cca 5 tisíc Sk podľa náročnosti.


Formuláre NA STIAHNUTIE TU:


Pre viac informácií kontaktujte:

Ing. Bohuchval Vakoun, tel: 723 641 448

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktní formulář

Meno*
Zadejte jméno.
Email*
Zadejte email
Telefónné číslo
Zadejte telefon
Predmet*
Zadejte předmět zprávy
Správa*
Zadejte text zprávy
Potvrďte, ze nie ste robot:
Potvrďte, že nejste robot.